Program

20 priorit Pirátů pro EVROPSKÝ PARLAMENT

Určili jsme si 20 nejdůležitějších bodů, kterým se chceme na úrovni Evropské unie věnovat.

Evropa potřebuje SVOBODU

 1. Zachování svobody pohybu v EU: Budeme bránit jednotný evropský trh zboží i služeb a možnost jednoduše cestovat a pracovat v zahraničí.
 2. Ochrana Evropy před hrozbami zvenčí i zevnitř: Posílíme vnější hranice a společnou obrannou politiku. Podpoříme investice do otevřených technologií, které zajistí kyberbezpečnost.
 3. Internet bez cenzury: Potřebujeme zásadně reformovat autorské právo. Odpovědnost poskytovatelů za obsah je zpátečnický krok a zvýhodňuje největší internetové hráče.
 4. Postavíme se autoritářům potlačujícím demokracii: Mír v Evropě musíme chránit před diktátory a extremisty.

Evropa potřebuje UPGRADE

 1. Evropská politika transparentnější a bližší lidem: Každý člověk musí mít jednoduše dostupné informace o práci poslanců v Bruselu. Poskytneme lidem možnost se k návrhům vyjádřit online.
 2. Smysluplné rozhodování: Pohlídáme, aby se rozhodování o lokálních otázkách nepřesouvalo zbytečně na vyšší úrovně. Nechceme, aby se EU topila v byrokracii.
 3. Pohodlnější pohyb po Evropě: Podpoříme vybudování vysokorychlostních železnic a další infrastruktury pro efektivní propojení Česka a evropské sítě.
 4. Podpora a rozvoj Erasmu: Podpoříme více výměnných pobytů pro učitele a středoškoláky, které rozvíjí jazykové dovednosti a podporují mezinárodní spolupráci.

Evropa potřebuje BOHATSTVÍ

 1. Kde firma podniká, tam má také danit: Zasáhneme proti daňovým únikům korporací a daňovým rájům.
 2. Transparentní hospodaření s evropskými penězi: Evropa potřebuje přísnější a jasnější pravidla pro dotace a lobbistické aktivity.
 3. Reforma evropské zemědělské politiky: Dotace pro velké zemědělské koncerny musí mít finanční limit. Ušetřené peníze můžeme investovat do rozvoje regionů a venkova.
 4. Evropa jako technologický lídr: Podpoříme malé a střední podnikatele a rozvoj moderních technologií. Nechceme, aby svazující patentová pravidla bránila inovacím.

Evropa potřebuje UDRŽITELNOST

 1. Podpoříme rozumná řešení problémů se suchem a dalšími dopady změny klimatu. Nastartujeme rozvoj a využívání nových technologií a čistějších zdrojů energie snižováním závislosti na fosilních palivech a smysluplnou úsporou energie.
 2. Pěstujme jídlo, ne paliva: Podpoříme udržitelné zemědělství a zlepšování kvality půdy, životních podmínek zvířat a biodiverzity. Budeme prosazovat, aby dotace byly podmíněny šetrným přístupem ke krajině a podporovaly rozvoj venkova, ne obřích agrokorporací.
 3. Chceme, aby si lidé mohli sami rozhodovat o kvalitě svého života. Budeme prosazovat zvýšení transparentnosti a informovanosti o stavu životního prostředí.
 4. Prosadíme moderní přístup k odpadům. Nejlepší je odpad, který nevznikne. Budeme podporovat ekodesign, prodlužování životnosti výrobků a snadnou recyklaci a další využití odpadů.

Evropa potřebuje SPRAVEDLNOST

 1. Nejsme smetiště Evropy: Zasloužíme si stejnou úroveň kvality potravin a spotřebního zboží jako zbytek Evropy.
 2. Stejný přístup k digitálním službám: Podpoříme jednotný digitální trh bez hranic tak, aby služby jako internetové vysílání nebyly omezeny zemí pobytu.
 3. Stejné šance pro ženy a muže: Zaměříme se na zdravou rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem a na podporu pečujících osob.
 4. Fér pracovní podmínky pro všechny: Jsme proti vykořisťování levné pracovní síly agenturami. Lepší pracovní příležitosti podpoříme i investicemi do celoživotního vzdělávání.

Společný program Evropské pirátské strany najdete zde.